Orðsending vegna ríkissamninga og atkvæðagreiðsla

Kæru félagsmenn SBU hjá ríkinu.

Nú hafa verið haldnir fundir um allt land til að kynna nýgerðan kjarasamning við ríkið. 

Hér eru helstu upplýsingar sem fram komu á fundunum:

Félagið var í samvinnu með 11 öðrum félöguminnan BHM í samningaviðræðum við ríkið frá  apríl lokum til 8. október sl.. Þá höfðu verið haldnir 22 samningafundir og á margan hátt var samningafólk aftur komið á byrjunarreit. Vegna þessaafréðu 5 félög að segja sig úr samstarfinu og leita samninga, sem lauk með undirskrift nýs kjarasamnings 10 dögum síðar. Samningurinn byggir á tilboði ríkisins um samskonar samning og lífskjarasamningarnir voru, en með nokkrum breytingum.

Við náðum að fá samanlagðar launahækkanir, þannig að allir fái meira en 3% hækkun á ári á samningstímanum. Fólk getur slegið inn launaflokk og þrep í reiknivél sem hefur verið kynnt í fyrri pósti, og séð hver launarþróun þess verður. Ofan á það kemur launaþróunartrygging, sem ætlað er að opinberir starfsmenn haldi í við þá þróun launa sem verður á almennum markaði. Þetta er gert í trausti þess að landið fari að rísa á næsta ári og haldi því áfram út samningstímabilið.

Vinnutími verður styttur um 13 mínútur á dag, sem hljómar ekki mikið. Þetta samsvarar þó 7 vinnudögum á ári. Stofnun skal gera samkomulag við starfsfólk fyrir 1. janúar 2021 sem miði að 36 tíma vinnuviku, kjósi starfsmenn svo. Þeir þurfa þá að gefa eftir skráða kaffitíma eða eitthvað annað, því að 13 mínútur á dag samsvara aðeins 65 mínútum á viku. Stofnunin þarf að semja um hvernig styttingin er tekin út, í heilum dögum eða styttri bútum. Það er engin kvöð að gefa eftir skráða kaffitíma, en ef fólk kýs að gera svo til að stytta vinnuviku, á það enn rétt á að standa upp og fá sér kaffi, bara ekki á neinum ákveðnum tíma.

Orlof verður 30 dagar fyrir alla ríkisstarfsmenn félaganna, burtséð frá aldri. Á móti verður tekin af sjálfkrafa 25% lenging á orlof tekið að vetri, það er aðeins inni ef yfirmaður hefur farið fram á að það sé tekið að vetri, eða að launþegi hefur ekki getað tekið út orlof á tilsettum tíma vegna fyrirmæla á vinnustað.

Styrktarsjóður BHM, sem er fyrir starfsmenn á opinberum vinnumarkaði, hefur staðið höllum fæti vegna ásóknar í sjúkradagpeninga og fær nú aukið framlag, úr 0,55% í 0,75%, eða rúmlega þriðjungs aukningu.

Samningurinn er bundinn því að framfylgt verði tillögum um breytingar á endurgreiðslum lána frá LÍN, sem þýðir að ábyrgðarmannakerfið verði lagt af og greiðslur verði gerðar léttbærari.

Félagið gerir þessa samninga við þær aðstæður að ríkið hefur aðeins boðið samsvarandi samninga og lífskjarasamningana, að fólk er ófúst til verkfallsaðgerða, að opinberir starfsmenn eru ekki taldir eiga að fá neitt fram yfir það sem gerist á almenna markaðnum, og að þar hafa ekki verið miklar launahækkanir umfram lífskjarasamningana. 

Samningurinn gildir til 31. mars 2023, fimm mánuðum eftir að lífskjarasamningur rennur út. Honum er ætlað að halda í við þær launahækkanir sem gerast á almenna markaðnum fram að því, og á sama tíma að ná fram styttri vinnutíma hjá þorra starfsmanna.

Félagið gerði þá kröfu með BHM að fá 35 tíma vinnuviku og þó að langt sé frá að það hafi náðst, er ekki ætlunin að afþakka styttri vinnutíma og láta staðar numið, heldur taka upp þráðinn í næstu samningum. Við munum vinna að gerð stofnanasamninga á samningstímanum og reyna að rétta við kjör fólks innan þeirra marka.

Við teljum að samningurinn sem náðist hafi verið það besta sem í boði var  og þess vegna var skrifað undir samning. Ef önnur félög innan BHM eða BSRB ná betri samningum um vinnutíma í þessari lotu, verða sömu kjör í boði fyrir okkur.

kveðja,

Kristjana Mjöll Jónsdóttir Hjörvar og Sveinn Ólafsson

 

Atkvæðagreiðsla um Kjarasamninga

Meðfylgjandi eru ýmsar gagnlegar upplýsingar og reiknivélar sem þú getur nýtt þér  við mat á nýjum kjarasamningi fimm stéttarfélaga við ríkið.

Atkvæðagreiðslan mun standa til klukkan 15:00 föstudaginn 8. nóvember. Maskína rannsóknir mun sjá um framkvæmd rafrænnar atkvæðagreiðslu. Fáir þú ekki atkvæðaseðil í pósti skaltu kanna hvort hann hafi lent í ruslpóstvörn í tölvupóstforriti þínu og í kjölfarið leita til þjónustuskrifstofu FHS félaganna í síma 595-5169 eða með tölvupósti á [email protected]

Um sameiginlega kosningu félaganna fimm er að ræða þar sem einfaldur meirihluti allra greiddra atkvæða í heild ræður því  hvort samningurinn er samþykktur eða honum hafnað.

Gagnlegar upplýsingar

Kjarasamningur félaganna fimm við ríkið: https://www.stett.is/static/files/Launatoflur/samningur-fhs-vid-riki-2019.pdf

Reiknivél 1: https://www.stett.is/static/files/Launatoflur/launareiknir-b.html

 Reiknivél 2: https://www.stett.is/static/files/Launatoflur/reiknivel2.html

 Kynningarefni fjársýslu ríkisins vegna styttingar vinnuvikunnar: https://www.stett.is/static/files/Launatoflur/fja_stytting-vinnuvikunnar_v7-002-.pdf

 Algengar spurningar og svör: https://www.stett.is/is/moya/page/algengar-spurningar_1

Forsendur lífskjarasamninga  ASÍ og SA frá því í vor: https://sa.is/media/26490/lifskjarasamningur-2019-2022.pdf

Lög um orlof: https://www.althingi.is/lagas/nuna/1987030.html