Styrkur SBU til framgangs stéttarinnar

Umsókn um styrk

Tilgangur og skipulag

Í lögum SBU er stjórn heimilt að styrkja eitt verkefni á ári fyrir allt að 200.000 krónum. Tilgangur styrkveitingar er að styrkja verkefni sem stuðla að framgangi stéttarinnar. Dæmi um verkefni:

a) Ímyndarmál
b) Kjaramál
c) Menntamál, þ.m.t. símenntun, endurmenntun, námskeið, kennsluefni

Styrktarfjárhæð

Styrktarfjárhæð ræðst af 6.gr. laga SBU þar sem kveðið er á um heimild til styrkveitingar og getur numið allt að 200þúsund krónum.

Auglýsingar og umsóknir

Stjórn SBU auglýsir eftir umsóknum um styrk á heimasíðu sinni, www.sbu.is og með tölvupóstsendingu á félagsmenn.  Í auglýsingu skulu koma fram upplýsingar um tilgang styrksins, helstu atriði sem litið er til við mat á umsóknum, leiðbeiningar um skil á umsóknum, skilgreindur umsóknarfrestur og hvenær umsóknir verði afgreiddar.

Umsókn skal innihalda eftirfarandi  upplýsingar:

 • Upplýsingar um umsækjanda eða umsækjendur,  aðra þátttakendur og samstarfsaðila, ef einhverjir eru, og nafn þess sem annast samskipti við sjóðinn
 • Lýsing á verkefninu, markmiðum þess og hvernig verkefninu er ætlað að stuðla að framgangi stéttarinnar
 • Verk- og tímaáætlun
 • Fjárhagsáætlun, þar sem fram kemur hversu miklum styrk er óskað eftir og hvernig áætlað er að verja honum.

Mat á umsóknum, styrkveitingar og eftirlit

 • Stjórn SBU metur styrkhæfi umsókna og velur úr verkefni til að styrkja.
 • Heimilt er að styrkja verkefni sem lokið er, jafnt sem verkefni í vinnslu eða verkefni á byrjunarstigi.
 • Mat á umsóknum skal einkum miðast við hvernig fyrirhugað verkefni nýtist stétt bókasafns- og upplýsingafræðinga.
 • Stjórn SBU áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
 • Ekki er heimilt að styrkja verkefni unnin af þeim sem hafa setið í stjórn SBU á styrkveitingarári.
 • Stjórn SBU er heimilt að binda styrkveitingar skilyrðum er stuðla að eðlilegri framvindu þess verkefnis  sem styrkt er.
 • Að loknu verkefni skal styrkþegi skila skriflegri greinargerð um verkefnið til stjórnar SBU og verður sú greinargerð gerð aðgengileg félagsmönnum.
 • Verði brestur á að ráðist sé í verkefni, tefjist framkvæmd þess úr hófi eða komi önnur skilyrði sem styrkveiting kann að vera bundin ekki fram innan eðlilegra tímamarka, getur stjórn SBU tekið ákvörðun um að fella styrkveitingu niður.
 • Ef sýnt þykir að styrkfé hafi ekki verið eða verði ekki nýtt í þeim tilgangi sem ætlað var, getur stjórn SBU  krafist þess að félaginu verði endurgreiddur styrkur í heild eða að hluta.

Samþykkt á fundi stjórnar SBU, 8. maí 2013