Ráðningasamningar

Ráðningarsamningur er samningur milli starfsmanns og atvinnurekanda þar sem kveðið er á um vinnuframlagi starfsmanns í þágu atvinnurekandans gegn tilteknu gjaldi í formi launa og annarra starfskjara frá atvinnurekanda.

Skylt er að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi milli starfsmanns og forstöðumanns/vinnuveitanda við upphaf ráðningar. Með því að taka skýrt fram í ráðningarsamningi hvaða reglur skuli gilda um ráðningarsamband, bæði varðandi starfið og þau kjör sem því fylgja er hægt að koma í veg fyrir ágreining síðar.

Í ráðningarsamningi skal m.a. tilgreina eftirfarandi atriði:

 • Deili á aðilum, nöfn og kennitölur vinnuveitanda og starfsmanns
 • Vinnustað og heimilisfang vinnuveitanda (starfsstöð)
 • Starfsheiti
 • Vinnutímaskipulag og starfshlutfall
 • Upphafstíma ráðningar og lengd ráðningar, sé hún tímabundin, ásamt uppsagnarfresti
 • Ráðningarkjör, t.d. með tilvísun til launataxta og aðrar greiðslur
 • Orlofsrétt
 • Rétt til launa í veikindum
 • Lífeyrissjóð og stéttarfélag

 

Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum skal staðfesta með skriflegum ráðningarsamningi.

 • Ráðningarsamningar eru staðlaðir hjá opinberum aðilum.
 • Ráðningarsamningsform fyrir almenna vinnumarkaðinn má finna hér: Radningarsamningsform