Nýja kjarasamninginn má finna hér.

Þann 23. október var undirritaður nýr ótímabundinn kjarasamningur á milli 14 aðildarfélaga Bandalags háskólamanna annars vegar og Samtaka atvinnulífsins hins vegar. Samningurinn byggir á fyrri kjarasamningi aðila frá árinu 2011.

Kjarasamningur aðildarfélaga BHM og SA er ólíkur ýmsum öðrum kjarasamningum að því leyti að í honum er ekki samið um laun fyrir einstök störf eða starfsmenn. Launakjör eru ákvörðuð í ráðningarsamningi milli vinnuveitanda og viðkomandi háskólamanns og getur starfsmaður óskað árlega eftir viðtali við sinn yfirmann um breytingar á starfskjörum. Sérstakur skýringarrammi var settur í samninginn um þessi árlegu launaviðtöl.

Meðal helstu breytinga sem nýi kjarasamningurinn felur í sér er að staðfest er áður gert samkomulag aðila um aukið framlag vinnuveitanda í lífeyrissjóði en framlagið hækkaði í 10% 1. júlí síðastliðinn og í 11,5% frá 1. júlí 2018. Þá er vinnuveitanda skylt að greiða framlag í Starfsmenntunarsjóð BHM en það var áður valkvætt. Ný heimildarákvæði voru sett í samninginn er kveða á um að að valkvætt sé að greiða í Vísindasjóð viðkomandi stéttarfélags og í Starfsþróunarsetur háskólamanna.

Nýtt ákvæði var tekið inn um staðgengla og breytt eða aukin margvísleg ákvæði í ýmsum köflum samningsins svo sem um uppsagnarfrest á reynslutíma, breytingar á vaktavinnukafla, veikindakafla, fræðslumálum og fleiru. Þá var lögð áhersla á mikilvægi þess að vinnuveitandi og starfsmaður geri með sér skriflegan ráðningarsamning í upphafi ráðningar.

Þau 14 aðildarfélög BHM sem eru aðilar að þessum kjarasamningi munu á næstu dögum kynna hann nánar fyrir viðkomandi félagsmönnum sínum.