Aðfararnótt mánudagsins 21. október skrifuðu Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins, Félag íslenskra félagsvísindamanna, Fræðagarður, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga og Stéttarfélag lögfræðinga undir samning um framlengingu á kjarasamning við Fjármála- og efnahagsráðuneytið. Samningurinn gildir til 31. mars 2023 eða til þriggja og hálfs árs. Helstu atriði kjarasamnings: Náðst hefur samkomulag um styttingu vinnuvikunnar í allt að 36 stundir sem tekur gildi 1. janúar 2021. Verður það gert í samstarfi starfsfólks og stjórnenda á hverjum vinnustað Samið var um hóflega launahækkun í samræmi við lífskjarasamningana. Í þeim er fólki tryggð kaupmáttaraukning sem er betri en verðbólguspá Seðlabankans á samningstímanum  Breytingar á launatöflu sem auðvelda launasetningu Launahækkanir sem koma inn 1. desember eru afturvirkar til 1. apríl, en 105.000 kr. eingreiðsla sem var greidd út 1. ágúst s.l. dregst frá þeirri Rýmri heimild er til þess að greiða viðbótarlaun umfram reglubundin mánaðarlaun Uppsagnarákvæði og launaþróunartrygging sem eiga eftir að vinna fyrir heildina Orlof verður 30 dagar fyrir alla, óháð aldri, miðað við fullt starf Starfsfólk á rétt á 15 daga samfelldu orlofi á sumarorlofstímabilinu  Orðalagi kjarasamnings hefur verið breytt til samræmis við lög og dómaframkvæmd þegar kemur að flutningi orlofs milli ára Orlof má ekki flytja á milli orlofsára, nema ef launþegi hefur þurft að fresta töku vegna óska yfirmanna, verið í fæðingarorlofi eða veikur  Orlofsrétt sem ekki hefur verið nýttur árið 2019 má taka út allt til ársins 2023 Sjálfvirk 25% lenging orlofs sem tekin er utan sumarorlofstíma breytist. Lengingin er enn til staðar en liggja þarf fyrir skrifleg beiðni yfirmanns um að það orlof sé tekið utan sumarorlofstímabils Iðgjöld í Styrktarsjóð BHM verða 0,75%, voru áður 0.55%. Samninganefnd...